Playmobil CZ spol. s r. o.

„Využíváme veškerých služeb KHK KK, které souvisí s činností naší firmy. V první řadě jsou to semináře, za kterými bychom jinak museli dojíždět jinam, což by nebylo tak pohodlné, nebo si zvát lektory přímo do firmy, což by obnášelo mnohem vyšší náklady a určitě bychom nezískali tak zajímavé přednášející. Dále se účastníme projektu Rovné šance a využíváme i poradenství v oblasti jiných dotačních titulů a to i z důvodu nadstandardního přístupu zaměstnanců komory, kteří ochotně pomáhají řešit záležitosti, které jsou nad rámec jejich běžné nabídky služeb.“

Martina Wunderlichová
prokuristka