Turistické využití levého břehu Ohře

12.10.2015

V červnu 2013 byl slavnostně zahájen provoz areálu na levém břehu řeky Ohře, který byl vybudován v rámci projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“, financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Celkové způsobilé náklady dosáhly téměř 135 mil. Kč, z toho více než 114 mil. Kč pokryla přijatá dotace.

Název projektu: Turistické využití levého břehu Ohře
Reg. číslo: CZ.1.09/4.1.00/36.00806
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je revitalizace lokality s velkým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu nacházející se na levém břehu Ohře mezi mostem přes řeku a přehradou Skalka a vybudování sportovně rekreačního areálu, který významně přispěje k rozvoji cestovního ruchu v Chebu a regionu
Nositel projektu: Město Cheb
Výše schválené dotace: 114,6 mil. Kč
Datum zahájení projektu: 23. 04. 2009
Datum ukončení projektu: 31. 07. 2013

Dříve nepříliš využívané území tak v současné době nabízí moderní prostory − víceúčelové sportoviště, piknikovou louku, crossovou dráhu, hřiště na streetball, stolní tenis, pétanque a ruské kuželky. Součástí víceúčelového sportoviště je jednak plocha zatravněného víceúčelového hřiště, dále několik tartanových hřišť na basketball a další míčové sporty, dráha pro skok daleký a „zlatá dráha“ atletického oválu s tartanovým povrchem. V případě nepřízně počasí je možné využít zastřešenou tartanovou trojdráhu. Pro diváky je k dispozici tribuna a zázemí. Rozsáhlá pikniková louka nabízí v letních měsících možnost grilování a posezení.

V horní části areálu – ulice V Lipách je připravena pro návštěvníky půjčovna sportovního náčiní.

V celém prostoru došlo také k sadovým úpravám a instalaci mnoha laviček, odpadkových košů a osvětlení. Bylo vybudováno několik parkovišť (ve spodní části u řeky, u lanového centra, u půjčovny v horní části).

Areál je zdarma celoročně volně přístupný, přičemž samotné víceúčelové sportoviště je v provozu v období od dubna do října od 9,00 do 20,00 hod, od listopadu do března pak od 10,00 do 16,00 hod.

Projekt realizovalo město Cheb. Partnery projektu jsou Západočeské divadlo v Chebu, Diecézní charita Plzeň, Muzeum Cheb, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Sportovní klub Poohří (SKP) Union Cheb – klub atletiky.

Detailní informace o Regionálním operačním programu Severozápad a o strukturálních fondech Evropské unie jsou k dispozici na webových stránkách www.nuts2severozapad.cz a www.europa.eu.