Ukončené projekty

Manažer území

09.12.2018

Základní info: PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE Program obnovy venkova (podprogram 4) – odbor regionálního rozvoje Datum

Více

S dětmi znovu do práce

20.07.2018

Název projektu: S dětmi znovu do práce Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009279 Termín realizace projektu: 6/2018 – 5/2020 Cílová skupina: osoby pečující

Více

Nestůj a pojď II.

10.05.2018

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 Žadatel projektu: Karlovarský kraj, KHK KK partner projektu Termín realizace projektu: 5/2016 – 10/2018 Zaměření projektu:

Více

Zelený kompas

20.02.2014

Hlavním cílem projektu je zajištění dlouhodobého rozvoje environmentálních znalostí a dovedností žáků základních a středních škol KK ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Více

Dopravme se ke vzdělání

20.02.2014

Projekt „Dopravme se ke vzdělání“ se zaměřuje na systematické prohloubení odborného vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Cheb působících v oblasti dopravy v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Více

Normy stručně a jasně

20.02.2014

Cílem předkládaného projektu je vytvoření nového stručného a jasného vzdělávacího programu Normy na trhu EU pro cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání, konkrétně pracovníků ve styku se zahraničím z Karlovarského kraje.

Více

Rovné šance v zaměstnání

19.02.2014

Projekt je zaměřen na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života v zaměstnavatelské sféře v okrese Cheb a městě Sokolově.

Více

Vzdělání – cesta vzhůru

19.02.2014

Hlavním cílem projektu Vzdělání – cesta vzhůru je podpora rozvoje dalšího vzdělání na území Karlovarského kraje v oblasti zavádění optimalizačních metod a programů trvalého zlepšování ve výrobní i nevýrobní sféře. Zavedením těchto...

Více

unipranet

08.03.2012

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Období realizace projektu: 1. června 2011 – 31. května 2014

Více