Vybudování a obnova zařízení pro volný čas

08.03.2019

Informace v době udržitelnosti k projektu „Vybudování a obnova zařízení pro volný čas“
(CZ.1.09/2.2.00/81.01314), jehož nositelem je Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko zrealizoval projekt „Vybudování a obnova zařízení pro volný čas“ za podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a realizace projektu byla ukončena v září 2015.

V rámci tohoto projektu se podařilo vybudovat a obnovit místa pro volnočasové aktivity v obcích:
– v obci Dolní Žandov se obnovil prostor pro volnočasové aktivity u základní školy (lokalita u hasičské zbrojnice) a osadily se fitness prvky u obytného domu v centru obce
– v obci Drmoul se vybudovalo hřiště u základní školy, upravil se prostor a osadily se lavičky na odpočinkovém místě v ulici Sekerská a fitness prvky v lokalitě Cihelna
– v obci Stará Voda se zkvalitnil povrch víceúčelového hřiště
– v obci Valy se obnovilo víceúčelové hřiště

Projekt se nyní nachází ve stádiu tzv. udržitelnosti, která trvá 5 let po finančním ukončení projektu (tzn. do 15. 3. 2021). Obec za roční sledované období předloží poskytovateli dotace tzv. monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti. První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti se podávala v březnu 2017. Druhá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti se podávala v březnu 2018. Třetí rok sledovaného období v rámci udržitelnosti projektu potrvá do 15. 2. 2019.

Monitorovací zpráva obsahuje informace o udržitelnosti projektu, naplnění a udržení cílů a indikátorů projektu, změnách v projektu, případných vazbách projektu na další chystané nebo realizované projekty a také o kontrolách, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt.

Partneři projektu: spolek Cesta z města, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, město Lázně Kynžvart, Svazek obcí Slavkovský les.

Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko: https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/rop-severozapad/vybudovani-a-obnova-zarizeni-pro-volny-cas/ a na webových stránkách partnera projektu.