Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku

19.02.2014

Integrovaná střední škola Cheb představuje podnikatelům a firmám projekt pod názvem „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku“ (CZ.1.07/1.3.42/02.0017). Jedním z partnerů tohoto projektu je i Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu odborného vzdělávání a to dvěma dílčími cíli:

 1. realizací exkurzí a stáží pedagogů u zaměstnavatelů v regionu. Exkurze a stáže budou realizovány u členů a partnerů projektu, tj. u členů hospodářských komor. Na základě exkurzí a stáží získají učitelé nové odborné kompetence a dojde k užšímu propojení mezi vzdělávacím procesem a potřebami zaměstnavatelů. Stáže budou zaměřené na potřeby učitelů technických a přírodovědných oborů a řemesel.
 2. vytvoření nabídky akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v oblasti odborných předmětů, a to konkrétně v oblasti technických a přírodovědných oborů a řemesel, a tím zvýšit kvalitu vzdělávání v těchto oblastech. Záměr reaguje na absenci kurzů DVPP pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku v rámci Karlovarského kraje.

V rámci projektu budou podpořeni jak učitelé žadatelské školy a škol partnerských, tak učitelé dalších středních odborných škol a učilišť v Karlovarském kraji.

Partnery projektu jsou:

 • Střední škola živnostenská Sokolov
 • Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
 • Okresní hospodářská komora Cheb (resp. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje)
 • Regionální hospodářská komora Poohří (resp. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje)
 • Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

Zapojení žadatelské a partnerských středních škol bude spočívat zejména v účasti pedagogů těchto SŠ na realizovaných DVPP, exkurzích a stážích a v oslovování SŠ nacházejících v Karlovarském kraji a zajištění účasti také jejich pedagogů na aktivitách projektu.

Ze strany hospodářských komor bude spočívat zapojení v zajištění exkurzí a stáží u členů obou komor a v komunikaci s žadatelskou a partnerskými školami v souvislosti s účastí učitelů odborných předmětů a odborného výcviku na těchto aktivitách.

Výstupy projektu:

 1. Vytvoření 7 akreditovaných DVPP zaměřených na technické a řemeslné obory.
 2. Vytvoření metodiky hodnocení odborných stáží a exkurzí pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku.
 3. Realizace 36 akreditovaných kurzů DVPP zaměřených na technické, přírodovědné a řemeslné obory.
 4. Realizace patnácti 1-denních exkurzí a patnácti 10-denních odborných stáží ve firmách.
 5. V rámci projektu bude podpořeno 314 učitelů odborných předmětů a odborného výcviku.