Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II.

28.07.2020

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010922
Termín realizace projektu: 5/2019 – 4/2022
Termín realizace školení: 9/2019 – 4/2022
Cílová skupina: zaměstnanci obchodních společností, zaměstnanci OSVČ, zaměstnanci členů kolektivních členů, kteří jsou sdruženi v profesních a podnikatelských sdruženích
Cíl projektu: zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti

Projekt obsahuje následující aktivity:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Do projektu se dosud zapojilo 44 firem a více než 400 jejich zaměstnanců, kteří se účastní kurzů v různých tématech.

Podmínky pro zapojení do projektu jsou k dispozici níže ke stažení.

Ke stažení jsou také níže podrobné obsahy jednotlivých kurzů.

Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Danková
projektová manažerka
tel: +420 775 188 873
email: dankova@khkkk.cz