Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK

14.05.2018


Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005886

Termín realizace projektu: 2/2017 – 1/2020

Termín realizace školení: 9/2017 – 1/2020

Cílová skupina: zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích

Cíl projektu: cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti

Projekt obsahuje následující aktivity:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Do projektu se dosud zapojilo 25 firem a více než 500 jejich zaměstnanců, kteří se účastní kurzů v různých tématech. V některých kurzech je stále volná kapacita i pro další zájemce. Níže je ke stažení přehled kurzů a volná kapacita.

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Mansfeldová Bílková
projektová manažerka
tel: +420 737 045 998
email: bilkova@khkkk.cz

 

Aktuálně:

Nabídka vzdělávání zdarma pro vaše zaměstnance

16.10.2018

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK“ financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu má za sebou prvních dvanáct měsíců úspěšné realizace. „Do projektu se dosud zapojilo 30 firem a stovky jejich zaměstnanců, kteří se účastní kurzů v různých tématech,“ uvedla manažerka projektu Lenka Mansfeldová Bílková. V rámci projektu vzdělávají zdarma své zaměstnance velké firmy jako např. ept connector, Playmobil, LUKAS CZ nebo Amphenol, ale i menší jako např. PROFIT CHEB nebo SCH-EKONOM.

Všechny kurzy organizačně zajišťuje tým KHK KK a je možno si vybrat z pestré nabídky různých témat:

IT kurzy: MS Office Excel, MS Office Powerpoint, MS Word, MS Outlook

Kurzy zaměřené na měkké a manažerské dovednosti: Vyjednávání a argumentace, Asertivní jednání, Efektivní komunikace, Komunikace v obtížných situacích, Konfliktní situace, Management (řízení) změn, Motivace zaměstnanců, Postupy výběru zaměstnanců, Kompetentní manažer, Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení, Týmová spolupráce, Vnitrofiremní komunikace, Zvyšování efektivity procesů, Štíhlá výroba

Účetní, ekonomické a právní kurzy: Novinky v daních a účetnictví, Mzdové účetnictví, Ekonomické minimum/základy, Právní minimum, Veřejné zakázky

Technické a jiné odborné vzdělávání: Obsluha manipulačních vozíků, Odborná způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 , Řidičské oprávnění skupiny B, Opakovací školení obsluhy manipulačních vozíků, Opakovací školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Projekt podporuje komplexnější vzdělávání, proto minimálně 60% osob, které budou do projektu zapojeni, musí absolvovat minimálně 40 hodin vzdělávání v rámci projektu. Jedna podpořená osoba může absolvovat v rámci projektu maximálně 10 vzdělávacích kurzů. Vzdělávání v rámci projektu je plně hrazeno dotace, není nutné spolufinancování firmy. Podmínkou je pouze členství v KHK KK.

Školení v rámci projektu budou probíhat až do ledna 2020. V některých kurzech je stále volná kapacita, proto je možno zapojovat další firmy a jejich zaměstnance.

V případě vašeho zájmu o vzdělávání zaměstnanců kontaktujte:

Ing. Lenka Mansfeldová Bílková
tel.: 737 045 998
email: bilkova@khkkk.cz