Zákon o znalcích potřebuje úpravy

17.01.2018

Podle členské základny Hospodářské komory znalecké posudky, které se užívají například v soudním a správním řízení jako důkazy, trpí kolísavou kvalitou, a proto by právě jejich zkvalitnění mohlo být jedním z přínosů nového zákona o znalcích, který měla dnes na programu vláda. Ministr spravedlnosti jej ale dnes předložil vládě znovu v podobě, která nezohledňuje všechny odborné připomínky Hospodářské komory a kterou kritizovali už i poslanci během prvního čtení. Dostane-li se zákon na jednání Poslanecké sněmovny, Hospodářská komora bude apelovat na poslance, aby provedli významné změny.

„Vnímáme snahu předkladatele zajistit efektivní kontrolu kvality znalců a znaleckých posudků a naprosto souhlasíme s potřebou zkvalitnění znalecké činnosti. Za zásadní nedostatky, které mohou vést k značnému chaosu zejména v oblasti ekonomických posudků, však považujeme rozsáhlou nerovnost v postavení nově navrhovaných kategorií znaleckých subjektů a rozpory některých pasáží návrhu zákona s ostatní platnou legislativou,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Původní návrh zákona také zavádí společnou a nerozdílnou odpovědnost za způsobenou újmu a pozastavení výkonu znalecké činnosti. Podle Dlouhého to bude zřejmě znamenat výrazné omezení činností znaleckých kanceláří.

Také některé požadavky, například na detailní odvětví v oceňování, mohou způsobit, že nebude zřejmě možné vykonávat znaleckou činnost řádným způsobem. Nerovnoprávné postavení může vést mimo jiné i k tomu, že například v oboru ekonomika dojde k vytlačení a útlumu subjektů, které spadají do kategorie znaleckých kanceláří, a to se všemi negativními dopady, jako je pokles kvality nebo prodloužení lhůt zpracování znaleckých posudků.

Návrh zákona o znalcích z dílny ministerstva spravedlnosti byl minulou vládou projednán už před rokem a začala se jím zabývat sněmovna. A právě stejný návrh zákona o znalcích, ke kterému měla Hospodářská komora ČR celou řadu připomínek a která byla v prvním čtení kritizována i řadou poslanců, ministr spravedlnosti Robert Pelikán dnes znovu předložil nově jmenované vládě ke schválení, aniž by byla podoba zákona řádně vydiskutována.