Dopravme se ke vzdělání

20.02.2014

Projekt „Dopravme se ke vzdělání“ se zaměřuje na systematické prohloubení odborného vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Cheb působících v oblasti dopravy v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Informace k projektu:

V květnu 2011 byla podepsána smlouva s vítězným dodavatelem vzdělávání v rámci projektu – Sdružením automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA a byly zahájeny kurzy a školení pro zaměstnance ze zapojených firem.

Nositel projektu: OHK Cheb
Název dotačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 1 Adaptabilita
Oblast podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.06/52.00121

Schválená výše podpory: 10 691 501,32 Kč

Datum zahájení projektu: 15.12.2010
Datum ukončení projektu: 14.12.2013

Popis projektu:

Projekt „Dopravme se ke vzdělání“ se zaměřuje na systematické prohloubení odborného vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Cheb působících v oblasti dopravy v Karlovarském a Plzeňském kraji.
Zahrnuje systematickou přípravu a implementaci komplexního vzdělávání na všech úrovních od výkonných po manažerské pracovníky. Kvalifikační rozvoj přinese prohloubení znalostí a dovedností nezbytných pro úspěšné vykonávání zaměstnání, vzájemnou zastupitelnost pracovníků a zvýšení kompetencí. Jako efektivní nástroj budou použity progresivní metody výuky a zapojení praktických částí výuky. Veškeré aktivity lze klasifikovat jako obecné školení.
Potřeba realizace dalšího odborného vzdělávání v plánovaném rozsahu vyplynula na základě schůzek se zapojenými společnostmi, konzultací s Úřadem práce v Chebu, dotazníkovou metodou v zapojených firmách a hodnocení vedoucích pracovníků. Projekt bude řídit a koordinovat OHK Cheb, vzdělávací aktivity budou realizovány prostřednictvím odborného dodavatele.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců v oblasti silniční dopravy na úrovni nejmodernějších poznatků, znalostí a metod v příslušných oblastech a tím zvýšení jejich adaptability, udržitelnosti a uplatnitelnosti na trhu práce.
Cílem je také eliminovat dopady hospodářské krize a nedostatek kvalifikované pracovní síly v segmentu řidičů v zapojených dopravních firmách. Oblast dopravy citelně pocítila dopady hospodářské krize, ale současně je odvětvím, které zvýšením svého potenciálu získáváním nových zakázek může významně napomoci hospodářskému růstu.

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci 10 zapojených dopravních firem – členů OHK Cheb.

Jedná se o tyto firmy:

 • WESTTRANSPORT Plzeň, a.s.
 • RMV trans, a.s.
 • Lorenc Logistic, s.r.o.
 • L.C.SOKOTRANS s.r.o.
 • HRBÁČEK, s.r.o.
 • HDB TRANS, s.r.o.
 • HS LINE, s.r.o.
 • Skalenská autodoprava, a.s.
 • DUVENBECK, s.r.o.
 • LAGARDE SPEDITION, spol.s r.o.

Klíčové vzdělávací aktivity projektu:

1. Odborné vzdělávání řidičů a servisních techniků

 • Pravidelné školení řidičů
 • Školení ADR – řidiči – základní
 • Školení ADR obnova
 • Školení ADR – řidiči – cisterny
 • Školení ADR – obnova cisterny
 • Hospodárná jízda+praxe
 • Školení řidičů cisternových vozidel
 • Vstupní školení odborné způsobilosti řidičů
 • Škola smyku a bezpečné jízdy

2. Vzdělávání dispečerů a vedoucích pracovníků

 • Školení dispečerů
 • Školení bezpečnostních poradců DGSA
 • Školení BOZP vedoucí pracovníci
 • Jednodenní odborné semináře (dle požadavků cílové skupiny – řízení lidí, komunikační dovednosti, kontroly v dopravní firmě, legislativní předpisy a pracovní režim řidičů)

3. Školení vyššího a středního managementu

 • Management v dopravě
 • Podnikání v dopravě
 • Ekonomika v dopravě
 • Logistika a technika v dopravě
 • Legislativa v dopravě
 • závěrečná zkouška po absolvování celého cyklu školení

4. Jazykové kurzy a vybraná odborná školení

 • Německý jazyk
 • Anglický jazyk
 • Kurzy počítačových dovedností (MS Office) různé úrovně
 • Servis a údržba vozidel

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Lenka Bílková
manažer projektu
tel. +420 737 045 998
e-mail: bilkova@khkkk.cz


Projekt je financovám z Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.