Partnerské projekty

Revitalizace parku Městské sady

15.01.2019

Název projektu: Revitalizace parku Městské sady CZ. 1.09/1.2.00/88.01348 Projekt umožní sjednocení a lepší uspořádání cestní sítě, výsadbu zeleně v prostoru

Více

Turistické využití levého břehu Ohře

12.10.2015

V červnu 2013 byl slavnostně zahájen provoz areálu na levém břehu řeky Ohře, který byl vybudován v rámci projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“, financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II...

Více

ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů

04.05.2015

Cílem projektu je rekonstrukce objektu Houslařské školy a její přebudování na Centrum dřevozpracujících oborů, které jsou vyučovány na Integrované střední škole Cheb, a to oborů Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů se zaměřením...

Více

Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku

30.01.2015

Hlavním cílem projektu (CZ.1.09/1.3.00/68.01143) je vytvoření adekvátních podmínek pro moderní výuku žáků, odpovídající evropskému standardu, získání moderního a kvalitního vzdělávací centra pro studenty a osoby určené k rekvalifikaci, a to všech věkových skupin,...

Více

Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu

20.03.2014

Cíl projektu: regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyžití, zvýšení kvality života převážně místních obyvatel, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvýšení atraktivity města pro návštěvníky a investory.

Více

Revitalizace zahrad mateřských škol – I.

20.03.2014

Cíl projektu: revitalizace a úpravy zahrad mateřských škol v Chebu – I. část, zpřístupnění části zahrady veřejnosti, rozsáhlé vegetační, sadové a terénní úpravy, modernizace mobiliáře, výstavba nového dětského hřiště v ulici Osvobození.

Více

Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb

20.02.2014

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje je jedním z partnerů projektu realizovaným Integrovanou střední školou Cheb, jehož cílem je modernizace a revitalizace studijního prostředí v ISŠ Cheb. Důvodem k zapojení KHK KK jako partnera...

Více