Revitalizace veřejného prostranství v ul. Přátelství, Cheb

15.01.2019

Název projektu: Revitalizace veřejného prostranství v ul. Přátelství, Cheb
CZ.1.09/1.2.00/77.01209
Záměrem je vybudování nového centrálního parkoviště a jeho odvodnění pomocí dešťové kanalizace, vč. výstavby veřejného osvětlené.

Cíl projektu: Hlavním cílem je zkvalitnění dopravní infrastruktury města Chebu.
Nositel projektu: Město Cheb
Výše schválené dotace: 8,514 mil. Kč
Datum zahájení projektu: 1. 6. 2013
Datum ukončení projektu: 28. 9. 2015

www.cheb.czwww.nuts2severozapad.czwww.europa.eu