Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb

20.03.2014

Cíl projektu: Vytvoření kvalitního fyzického prostředí pro život obyvatel ve městě a zvýšení jeho atraktivity pro domácí a zahraniční návtěvníky.

Název projektu: Pěší zóna – ulice Svobody – Cheb

Nositel projektu: Město Cheb

OHK Cheb – partner projektu

Výše schválené dotace: 121,2 mil. Kč

Datum zahájení: 1.1.2008

Datum ukončení: 30.12.2010

Další podrobné informace naleznete na stránkách http://www.pesizona.eu/cs nebo města Chebu.

www.cheb.cz – www.nuts2severozapad.cz – www.europa.eu