Aktuální dotace na podporu výzkumu a rozšíření trhů v zahraničí od Technologické agentury ČR

19.02.2021

10. 2. 2021 byla vyhlášena 4. veřejná soutěž v programu THÉTA na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti energetiky.

Více informací najdete zde, případně můžete kontaktovat regionální koordinátorku Milly Kuželkovou, milly.kuzelkova@tacr.cz, 770 191 394.

 

10. 3. 2021 bude vyhlášena 4. veřejná soutěž v programu TREND, podprogram 2 “ Nováčci“.

Program je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Žádat mohou podniky, které v posledních 5 letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.

Hlavní uchazeč musí být podnik ve spolupráci s výzkumnou organizací.

Alokace na soutěž: 180 mil. Kč, max. 15 mil. Kč na projekt, max. 80 % intenzita podpory na projekt, max. 1 návrh projektu.

Více informací najdete na tomto odkazu, případně můžete kontaktovat regionální koordinátorku Milly Kuželkovou, milly.kuzelkova@tacr.cz, 770 191 394.