Možnosti dotací

Projektové záměry – RE:START

11.01.2019

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje byla pověřena hejtmankou Karlovarského kraje Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou k oslovení podnikatelských subjektů s cílem

Více

Podpora rozvoje regionů 2019+

30.11.2018

V rámci národních dotací MMR vyhlásilo výzvu pro obce a kraje postižené živelní pohromou v rámci podprogramu na Obnovu obecního

Více

RE:START a další aktuální výzvy

12.09.2018

Vládou byl schválen Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019 s 27 novými opatřeními. Seznam opatření

Více