Možnosti dotací

Projektové záměry – RE:START

11.01.2019

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje byla pověřena hejtmankou Karlovarského kraje Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou k oslovení podnikatelských subjektů s cílem

Více

Podpora rozvoje regionů 2019+

30.11.2018

V rámci národních dotací MMR vyhlásilo výzvu pro obce a kraje postižené živelní pohromou v rámci podprogramu na Obnovu obecního

Více