Předčasné ukončení příjmu žádostí ve výzvě Úspory energie

31.07.2023

Velice důležitá novinka pro podnikatele a žadatele ve výzvě Úspory energie

Ve výzvě Úspory energie z OP TAK-Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (optakcz) dojde k předčasnému ukončení příjmu žádostí, a to 31. srpna 2023 ve 12 hodin. Bohužel je to reakce na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním GBER (nařízení (EU) č. 651/2014). Nová výzva s upravenými podmínkami pak bude opětovně vyhlášena v závislosti na délce nezbytných procesů spojených s vyjasněním příslušných článků nového GBER. Plánovaný termín je přelom roku 2023/2024.

Pokud má někdo projekt, doporučuje se rychle zkonzultovat s dotačním poradcem a pokusit se podat žádost v srpnu. Členové Komory dotačních poradců jsou k dispozici.

Web: https://dotacnikomora.cz/