Cesta k férovějšímu úřadu

16.12.2014

Už více než rok mohou lidé zaměstnaní na Městském úřadě v Sokolově využívat pružnou pracovní dobu. „Pro naše zaměstnance se snažíme vytvářet pracovní podmínky tak, aby mohli sladit svoje pracovní povinnosti s osobním životem,“ vysvětluje tajemnice úřadu Miroslava Kurcová. To je jeden z důvodů, proč se úřad rozhodl zapojit do projektu Rovné šance v zaměstnání a projít genderovým auditem.

Doporučení auditu mají za cíl zefektivnit personální řízení organizace a přispět k větší spokojenosti zaměstnaných. To se v dlouhodobém pohledu projeví v jejich lepších pracovních výkonech a v případě úřadů také ve zkvalitnění jejich služby veřejnosti. Spokojení a motivovaní zaměstnanci a zaměstnankyně obvykle nemají důvod měnit zaměstnavatele, díky čemuž úřad ušetří peníze daňových poplatníků, které by jinak musel vynakládat na přijímání a zaškolování nových lidí.

Během auditu na Městském úřadě v Sokolově auditorky analyzovaly interní dokumenty, jako je pracovní řád nebo etický kodex, provedly rozhovory s částí vedení úřadu a během skupinových diskusí s řadovými zaměstnanými zjišťovaly jejich názory například na možnost kariérního postupu nebo vzdělávání. Podle zjištění z auditu vnímají zaměstnanci městský úřad jako solidního a stabilního zaměstnavatele, u něhož nedochází k diskriminaci žen nebo mužů. Rodiče se po rodičovské dovolené bez problémů vracejí na původní pozici a úřad jim kromě již zmíněné pružné pracovní doby vychází vstříc, pokud potřebují čerpat volno kvůli péči o nemocné děti.

V několika oblastech navrhly auditorky konkrétní kroky ke zlepšení. Na základě těchto doporučení úřad plánuje nastolit pravidlo, aby v komisi při výběrovém řízení na obsazení pracovních míst byla pokud možno zastoupena obě pohlaví, a již nyní se v inzerci nových pracovních míst snaží rovnoměrně oslovovat muže i ženy. Obě tyto změny přispějí ke zlepšení výběrového procesu a mají potenciál přilákat na úřad další kvalitní pracovnice a pracovníky. Úřad chce také zefektivnit nabídku kurzů, které zaměstnaní absolvují v rámci zvyšování kvalifikace. Provede proto průzkum spokojenosti s nabízeným vzděláváním.

Projekt Rovné šance v zaměstnání, v rámci něhož se audit uskutečnil, realizuje Okresní hospodářská komora Cheb ve spolupráci s o. s. APERIO díky podpoře z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR. Z těchto zdrojů byl také financován celý audit na Městském úřadě v Sokolově.

Lucie Kundra

""

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.