Dotace na výzkum a vývoj

23.03.2017

Program Potenciál

Podporovaná aktivita: založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů a dalšího nezbytného vybavení centra
Vhodný žadatel: podniky všech velikostí (malé, střední a velké)
Příjem žádostí: 16. 1. – 17. 4. 2017
Výše dotace: až 50 % z výše 2 – 75 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Aplikace

Podporovaná aktivita: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
Vhodný žadatel: podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí
Příjem žádostí: 20. 1. – 20. 4. 2017
Výše dotace: až 70 % z výše 1 – 100 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Inovační vouchery

Podporovaná aktivita: externí služby spojené s poradenskou, expertní či podpůrnou službou zabývající se výzkumem
Vhodný žadatel: malé a střední podniky
Příjem žádostí: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2017
Výše dotace: až 75 % z výše 80 – 250 tis. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program ICT a sdílené služby – tvorba nových IS/ICT řešení

Podporovaná aktivita: tvorba nových IS/ICT řešení
Vhodný žadatel: podniky všech velikostí působící v oblasti tvorby softwaru, zejména pak ICT řešení pro komunikaci, zábavu, obchod, vzdělávání, zdravotnictví, zaměstnanost a kulturu.
Příjem žádostí: 2018
Výše dotace: až 45 % dle velikosti podniku
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Spolupráce – klastry

Podporovaná aktivita: kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace
Vhodný žadatel: podnikatelské subjekty splňující definici klastru, výzkumné organizace
Příjem žádostí: 7. 11. 2016 – 7. 4. 2017
Výše dotace: až 50 % z výše 500 tis. – 40 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Partnerství znalostního transferu

Podporovaná aktivita: vytvoření partnerství pro výzkum a šíření znalostí
Vhodný žadatel: malé a střední podniky, výzkumní organizace
Příjem žádostí: 06/2017 – 11/2017
Výše dotace: až 70 % z výše 0,5 – 3,5 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Služby infrastruktury

Podporovaná aktivita: provozování inovační infrastruktury, rozšíření prostor, výstavba nové infrastruktury v regionu
Vhodný žadatel: podnikatelské subjekty všech velikostí, municipality, organizace pro výzkum a šíření znalostí, veřejné vysoké školy, univerzity
Příjem žádostí: 1. 2. – 28. 4. 2017
Výše dotace: až 75 % z výše 1 – 150 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program inovace – patent

Podporovaná aktivita: zajištění ochrany pro patenty, ochranné známky, užitné a průmyslové vzory
Vhodný žadatel: malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy
Příjem žádostí: 4. 1. – 31. 12. 2017
Výše dotace: 50 % z výše 40 tis. – 1 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Programy Technologické agentury České republiky

Podporovaná aktivita: 10 podporovaných programů zaměřujících se na rozvoj aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací
Web: https://www.tacr.cz/index.php/cz/