Dotace pro začínající podnikatele

23.03.2017

Program Technologie pro začínající podnikatele

Podporovaná aktivita: podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
Vhodný žadatel: FO či PO, splňující definici definici malého podniku
Příjem žádostí: 9. 12. 2016 – 28. 2. 2017
Výše dotace: až 45 % z výše 100 – 225 tis. Kč
Upozornění:
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

ICT a sdílené služby pro začínající podnikatele

Podporovaná aktivita: tvorba nových IS/ICT řešení
Příjem žádostí: 2018
Výše dotace: až 60 % z výše 0,5 – 4 mil. Kč
Upozornění:
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Czech Starter

Podporovaná aktivita: specifický mentoring a poradenství po dobu 7 měsíců včetně 2 týdenního campu v Silicon Valley
Vhodný žadatel: právnická soba se sídlem v ČR s existujícím inovativním produktem/službou (prototypem, beta verzí), s max. 50 zaměstnanci, jejíž podnikatelská historie sahá max. 3 roky zpět
Příjem žádostí: 15. 4. – 30. 4. 2017
Výše dotace: 75-100 % nákladů je hrazeno Agenturou CzechInvest
Poskytovatel dotace: CzechInvest (www.podporastartupu.cz)

Czech Accelerator

Podporovaná aktivita: 3 měsíční akcelerační program v zahraničním inkubátoru v Silicon Valey, New York, Singapur nebo Londýně
Vhodný žadatel: právnická osoba se sídlem v ČR mimo Prahu s max. 50 zaměstnanci s inovativním existujícím produktem či službou a stářím od 1 roku do 7 let
Příjem žádostí: květen 2017
Výše dotace: 50-100 % nákladů je hrazeno Agenturou CzechInvest
Poskytovatel dotace: CzechInvest (www.podporastartupu.cz)

Czech Match

Podporovaná aktivita: příprava na prezentaci před investory, zvýšení šancí na internacionalizace podnikatelského projektu
Vhodný žadatel: právnická osoba se sídlem v ČR mimo Prahu s inovativním produktem, max. 50 zaměstnanci se stářím od 1 roku do 7 let
Příjem žádostí: květen 2017
Výše dotace: není známa
Poskytovatel dotace: CzechInvest (www.podporastartupu.cz)

Czech Demo
Podporovaná aktivita: Účast na vyhlášených mezinárodních startupových akcí
Vhodný žadatel: právnická osoba se sídlem v ČR mimo Prahu s max. 50 zaměstnanci jejíž stáří nepřesahuje 5 let a má inovativní produkt/službu (min. prototyp/beta verzi produktu)
Příjem žádostí: 18. 4. – 2. 5. 2017
Výše dotace: 50 – 100 % nákladů je hrazeno Agenturou CzechInvest
Poskytovatel dotace: CzechInvest (www.podporastartupu.cz)

Erasmus pro mladé podnikatele

Podporovaná aktivita: výměnný program pro začínající i zkušené podnikatele s cílem rozšíření svých dovedností, kontaktů a navázání nové spolupráce
Vhodný žadatel: začínající nebo noví podnikatelé (do stáří 3 let), zkušení podnikatelé (starší než 3 roky)
Příjem žádostí: není stanoven, je možné podat přihlášku kdykoliv
Výše dotace: liší se dle jednotlivých zemí – 530 – 1100 EUR/měsíc pro začínající podnikatele
Poskytovatel: Evropská unie, EASME (www.erasmus-entrepreneurs.eu)