Důležité dotační výzvy pro podnikatele v druhé kvartále 2023 – digitalizace, inovace, technologie, výzkum a poradenství

05.04.2023

V druhém kvartále tohoto roku očekáváme vyhlášení spuštění hned několika výzev z OP TAK. Stále platí, že lepší je mít projekt připravený již nyní, zaměřit se na jeho kvalitu a po zahájení příjmu žádostí ji podat. Kvalitní projekt zvyšuje šance na úspěch a získání dotace.

V rámci spolupráce s Komorou dotačních poradců přináší Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje výběr nejzajímavějších dotačních titulů pro podnikatele. Najdou zde, jaká je výše podpory, na co je dotace určena a do kdy mohou žádat.