RE:START a další aktuální výzvy

12.09.2018

Vládou byl schválen Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019 s 27 novými opatřeními. Seznam opatření naleznete v prezentaci (PDF) zde: Restart_Aktualizace AP_2018_2019.

MPO vyhlásilo v rámci OP PIK výzvu na Podporu transferu znalostí. Výzva je určená pro malé a střední podniky, výzkumné organizace a znalostní organizace.
Příjem žádostí: od 17. 9. 2018 do 14. 12. 2018
Míra podpory 500 tis Kč – 5 mil. Kč na 1 projekt
Dotace až do výše 70% (dle typu žadatele)
Více zde

MPSV vyhlásilo v rámci OPZ výzvu na Podporu procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.
Příjem žádostí: 3. 9. 2018 08:00 – 31. 1. 2019 12:00
Blíže zde