Výzvy v programech podpory Technologie a Poradenství pro MSP

31.07.2019

Znění výzvy X programu Technologie je k dispozici zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-x/

Ukončení příjmu žádostí: 16.12.2019.

Znění výzvy I programu Poradenství je k dispozici zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/poradenstvi/poradenstvi-vyzva-i/

Ukončení příjmu žádostí: 5.12.2019.

MPO rovněž vyhlásilo výzvu v programu Obnovitelné zdroje energie
Cílem programu a výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Text výzvy včetně jejích příloh je k dispozici zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/

Ukončení příjmu žádostí: 31.3.2020.

 

Zajímavé semináře:

„Specifika Žádostí o platbu v programu Aplikace“, který proběhne dne 14. srpna 2019 v Praze.

Více informací o akci vč. pozvánky naleznete zde: https://www.agentura-api.org/cs/udalosti/vstup/specifika-zadosti-o-platbu-v-programu-aplikace-2/¨

„Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK“, který proběhne dne 4. září 2019 v Plzni.

Více informací o akci vč. pozvánky naleznete zde: https://www.agentura-api.org/cs/udalosti/vstup/zadost-o-platbu-a-monitoring-projektu-v-op-pik-88/