Manažer území

09.12.2018

Základní info:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
Program obnovy venkova (podprogram 4) – odbor regionálního rozvoje
Datum zahájení: 1.12.2017
Datum ukončení: 30.11.2018
Výše dotace 350 000Kč
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/pov.aspx