Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy

28.05.2014

Okresní hospodářská komora je partnerem projektu na podporu hospodářského rozvoje Svazeku obcí Kamenné Vrchy.

Název projektu:

„Projektová příprava mikroregionu Kamenné Vrchy“

Registrační č. CZ.1.09/2.1.00/30.00756
Žadatel: Svazek obcí Kamenné Vrchy
Poskytovatel dotace: ROP NUTS II Severozápad
Oblast podpory: 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
Období realizace: 05/2011 – 05/2013

Popis projektu:

Obsahem projektu je budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvětu veřejnosti na území dobrovolného svazku obcí Kamenné Vrchy. Projekt je zaměřen zejména na přípravu technických dokumentací, studií a jiných dokumentací pro následnou realizaci rozvojových projektů. Jednou z nich je dokumentace pro vytvoření integrované cyklodopravy Svazku obcí Kamenné Vrchy. V rámci projektu bude vypracována rozvojová strategická studie mikroregionu sloužící pro další hospodářský rozvoj. Cílem strategické studie je zacílit a koncentrovat úsilí a zdroje na vybraná témata, cíle a opatření, které mají největší potenciál vést k potřebným dopadům pro rozvoj mikroregionu.

Spolufinancováno z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz  www.europa.eu