Propagační brožura o Hospodářské komoře

30.10.2017

Chcete se ve stručnosti dozvědět o historii komory, jejím posláním, základních idejích, konkrétních prioritách a službách komory?


Propagační brožura o Hospodářské komoře (PDF)