Ze školy do práce

30.11.2023

Název projektu: Ze školy do práce
Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/23_052/0002725
Doba realizace: 1. 9. 2023 – 31. 08. 2025
Žadatel/příjemce: Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú. (nositel Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje)
Partneři bez finančního příspěvku:
Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
Úřad práce České republiky

Hlavním cílem projektu je podpořit zaměstnanost žáků a studentů posledních ročníků středních škol a absolventů na trhu práce v Karlovarském kraji a připravit je na vstup na trh práce s ohledem na potřeby regionálních zaměstnavatelů a pomoci při hledání zaměstnání absolventům bez praxe vstupujícím na trh práce, čímž dojde k posílení regionálního trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti Karlovarského kraje.

Klíčové aktivity projektu:
KA 1 Výběr cílové skupiny
KA 2 Motivační workshopy pro studenty/žáky
KA 3 Exkurze u zaměstnavatelů
KA 4 Stáže studentů/žáků a absolventů u zaměstnavatelů
KA 5 Odborné vzdělávací kurzy
KA 6 Veletrhy pracovních příležitostí
KA 7 Besedy se zástupci zaměstnavatelů a odborníky
KA 8 Individuální poradenství pro absolventy
KA 9 Individuální poradenství pro začínající podnikatele
KA 10 Zprostředkování zaměstnání pro absolventy škol