Zvyšování kvalifikace ukrajinských uprchlíků II

05.09.2023

Celkový rozpočet – 84 297 USD
Poskytovatel dotace – Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) (https://czechia.iom.int/)
Realizační období – 1.8.2023 – 30.4.2024

Aktivity:
• Jazykové kurzy češtiny pro UA pro zaměstnance firem v regionu
• Počítačové kurzy na MS Office pro UA pro zaměstnance firem v regionu
• Kurzy měkkých manažerských dovedností pro UA pro zaměstnance firem v regionu
• Individuální asistence při hledání práce pro UA