Uchazeči o zaměstnání z řad ukrajinských občanů

Uchazeči o zaměstnání z řad ukrajinských občanů mají možnost zaslat svůj životopis Personální agentuře při Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje.

Uchazeč bude zpětně informován o dalším postupu. Kontaktní e-mail pro zasílání životopisů je: prace@khkkk.cz.