Podpora polytechnického vzdělávání na ZŠ

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje podporuje rozvoj polytechniky na základních školách v Karlovarském kraji. Cílem podpory polytechnického vzdělávání je zvýšení zájmu dětí o technické a přírodovědné obory včetně environmentálních na základních školách v Karlovarském kraji.

Aktivita přispěje nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě a k rozvoji znalostí o technickém prostředí, výměně zkušeností mezi školami a zkvalitnění polytechnické výuky.

Podpora polytechniky probíhá formou polytechnických kroužků zaměřených na dílenské práce a robotiku, robotických kempů, exkurzí u zaměstnavatelů v regionu, organizace soutěží Polytechnická liga a First lego league a pravidelných setkání na podporu výměny zkušeností ve výuce.

Generální partner soutěže First Lego League v Karlovarském kraji

Zapojené školy:

• 3. ZŠ Cheb
• 6. ZŠ Cheb
• SŠ ZŠ a MŠ Kraslice
• ZŠ Hlávkova Aš
• ZŠ jazyků Karlovy Vary
• ZŠ Ostrov Májová
• ZŠ Sokolov Křižíkova
• ZŠ Toužim
• ZŠ Karlovy Vary, Poštovní
• ZŠ Karlovy Vary, 1.máje
• Gymnázium Karlovy Vary – nižší stupeň gymnázia
• Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19

Polytechnická liga
Soutěž „Polytechnická liga Karlovarského kraje“ zaměřená na polytechniku s důrazem na podporu manuální zručnosti a práci s různými druhy materiálů a surovin – látka, dřevo, plast apod. První ročník se uskuteční ve školním roce 2021/2022

FIRST LEGO League 
FIRST LEGO League je roboticky a přírodovědně zaměřená celosvětová soutěž pro děti od 10 do 16 let. Vznikla v roce 1998 v USA s cílem vytvořit roboticky zaměřenou soutěž přitažlivou pro teenagery. Hlavním cílem soutěže FIRST LEGO League je zpřístupnit a zatraktivnit dětem svět vědy a techniky, umožnit jim prožít radost z poznání a řešení problémů, z programování. Cílovou skupinou soutěže jsou žáci a studenti základních a středních škol do 16 let, kteří jsou účastí v soutěži motivováni k zájmu o technické obory a výzkum.

Robotické kempy
Výměna zkušeností mezi školami se uskutečňuje formou 5- denních kempů, kterých se účastní okolo 35 žáků z jednotlivých škol v Karlovarském kraji. Kempy jsou organizovány zároveň i jako příprava na soutěž First lego league. Kempy realizujeme již několikátým rokem ve spolupráci se Základní školou jazyků Karlovy Vary 1x za rok. V roce 2021 proběhli 2 kempy v červenci a v říjnu.

Podpořeno v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823.

S robotikou si rozumí, ukázali žáci v krajském kole FIRST LEGO League

18.02.2022

V Karlových Varech se odehrál už čtvrtý ročník krajského kola soutěže FIRST LEGO League, kterou zde pořádá Základní škola jazyků Karlovy Vary ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje (KHK KK). Jde o mezinárodní robotickou soutěž, která u žáků rozvíjí technické i měkké dovednosti. Tématem letošního ročníku byla budoucnost v dopravě. Do březnového celostátního kola, které se uskuteční v Praze, postupují týmy ze Základní školy jazyků Karlovy Vary, PORG – gymnázia a základní školy a z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech.

„Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje je partnerem soutěže FIRST LEGO League a dlouhodobě podporuje polytechniku na základních školách. Pomáháme rozvíjet nadání u šikovných technicky zaměřených dětí a věříme, že zůstanou v Karlovarském kraji, budou pracovat v místních firmách a podílet se na jejich dalším rozvoji,“ sdělila ředitelka KHK KK Lenka Mansfeldová. „Kromě soutěže organizujeme také polytechnické kroužky, polytechnické kempy a exkurze do firem. Na tyto aktivity se nám podařilo získat finanční prostředky z Evropské unie,“ podotkla.

Letos mezi sebou v krajském kole poměřilo síly sedm družstev ze sedmi základních škol. V jednom týmu je vždy až šest dětí ve věku 10 až 16 let. Mimo soutěž se zúčastnila navíc 3. Základní škola z Chebu, kde s robotikou teprve začínají. I přesto členové jejího týmu za svůj výkon vybojovali speciální cenu poroty.

„Jako pořadatel jsem rád, že se nám přes karantény a covid opatření podařilo soutěž uskutečnit za účasti 7 týmů. Další dva bohužel odřekly účast v posledním týdnu před soutěží,“ uvedl Petr Brhel z pořadatelské Základní školy jazyků Karlovy Vary. „Určitě mě potěšila i přítomnost nových týmů, jejich výsledky a zájem nasbírat zkušenosti od ostatních.“ Jak potvrdil, úroveň soutěžících rok od roku roste a ani letošek nebyl výjimkou. S ohledem na kratší čas na přípravu kvůli covidu a karanténám to bylo pro pořadatele příjemné překvapení. A kdy je ideální čas začít s robotikou? „Nejlepší je začít již v průběhu prvního stupně, kdy je výrazně jednodušší děti zaujmout. V tomto duchu se nese i právě probíhající reforma výuky Informatiky na ZŠ. Robotizace určitě povede k zániku některých povolání, ale je třeba se na ni dívat jako na příležitost. Je na každém, zda bude mít zájem se rekvalifikovat nebo si rozšířit vzdělání a být připraven,“ vysvětlil Petr Brhel.

Právě tým Libušinka ze Základní školy jazyků Karlovy Vary obsadil první příčku. Jedenáctiletou Emu, která zde chodí do šesté třídy, robotika baví a chtěla své dovednosti porovnat i s jinými týmy. „Příprava ale byla náročná, protože to byla naše první soutěž. Poslední týden jsme vynechali i ostatní kroužky a byli jsme ve škole každé odpoledne,“ řekla. Také jejímu týmovému kolegovi, dvanáctiletému Danovi, přišla příprava poměrně náročná. „Určitě ale chceme pokračovat v soutěžení a LEGO robotice,“ doplnil.

Tématem letošního ročníku je Cargo connect. Týmy zkoumají prostřednictvím inovačních projektů budoucnost v dopravě – od přepravy balíků ve venkovských a městských oblastech až po dodávky pomoci při katastrofách a high-tech leteckou přepravu.

Dovednosti účastníků krajského kola nadchly také sponzory. „Sponzorování Lego ligy je pro WITTE Nejdek již tradice, rok 2022 není první, kdy tuto nádhernou akci podporujeme. Pro naši společnost je především zajímavá kombinace rozvoje vzdělávání mládeže a robotiky,“ sdělil Tomáš Michal, jednatel společnosti WITTE Nejdek, která je generálním partnerem krajského kola. „Ve WITTE Nejdek není robotika pouze hudbou budoucnosti, ale již realitou všedního dne, pracujeme s robotikou a automatizací jak ve výrobě, tak i v interní logistice. Právě proto si uvědomujeme nutnost podpory vzdělávání dětí v tomto oboru, který je budoucností nejen výroby WITTE Nejdek, ale celého výrobního průmyslu v Evropě,“ podotkl.

Soutěž ráda podpořila také Dana Harantová Jelínková, jednatelka společnosti NELAN:

„Je skvělé, že soutěžní týmy mohou v soutěži FIRST LEGO League ukázat, co všechno dokáží a zaslouží si za to obrovský obdiv. Nabídku sponzorovat tuto soutěž jsme proto hned přijali a podpořili ji jak finančně, tak dárky pro soutěžící,“ uvedla.

Výsledné pořadí:

  1. Základní škola jazyků Karlovy Vary / Libušinka
  2. (2.-3.) PORG – gymnázium a základní škola/ Suicide cat
  3. (2.-3.) První české gymnázium v Karlových Varech/CITASO
  4. Základní škola Cheb/ Robo6
  5. Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19/Raketky
  6. Základní škola Karlovy Vary 1. máje 1/DREAM TEAM
  7. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19/ Truhlářská Karlovy Vary

Mimo hlavní soutěž – 3. Základní škola Cheb – vyhrála speciální cenu poroty

Sponzoři soutěže: generální sponzor WITTE Nejdek, spol. s r.o., dále NELAN, spol. s r.o., a.i.m. Agentur s.r.o., SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s., invita s.r.o., West Bohemia TV.

Podpořeno z projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823