Odborné sekce KHK KK a komorová síť

Odborné sekce Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) se připojuje k modelu Hospodářské komory ČR a vytváří odborné sekce. Ty jsou vedeny garanty, odborníky na danou problematiku, kteří za svou sekci zodpovídají. Zároveň mají mít za úkol vytvářet pracovní platformy zabývající se nejen děním v oblasti legislativy, ale i předpisů a celkových tendencí ve veřejné diskuzi, a také budou prosazovat požadavky podnikatelů v konkrétních oblastech.

Každý obor má specifické požadavky a problémy, proto v rámci KHK KK vzniklo celkem osm sekcí, které pokrývají všechna důležitá odvětví spojená s naším krajem. Nechybí tak sekce Cestovní ruch a lázeňství s přihlédnutím na případný zápis na seznam UNESCO, Zdravotnictví, Energetika nebo například Strojírenství a zpracovatelský průmysl a hnědouhelná platforma.

„Vznik sekcí dopomohl ke konstruktivnímu a pohotovému řešení problémů, které trápí daný obor. Nyní je aktuálním tématem například případný zápis na seznam Světového dědictví UNESCO, který by měl dopad prakticky na celý kraj. Pro podnikatele v cestovním ruchu to znamená potenciál nárůstu tržeb o dvě až tři desítky procent,“ sdělil předseda představenstva KHK KK Mgr. Tomáš Linda, MBA.

Vznik sekcí, které mají své garanty, přinesl také snazší komunikaci s podnikateli. Ti jednoduše zjistí, s kým konkrétně mohou o případném problému jednat. A naopak, i garanti mohou snadno oslovit konkrétní podnikatele.

Obor 

  • Strojírenství a zpracovatelský průmysl – Ing. Tomáš Musil, Dr. Olga Kupec, Michal Hornák
  • Kreativní průmysl – Mgr. Filip Dušek
  • Doprava – Ing. Matyáš Lagarde – oblast nákladní dopravy, Ing. Zdeněk Suchan – oblast osobní dopravy
  • Regionální rozvoj a zahraniční vztahy – Mgr. Tomáš Linda, MBA
  • Cestovní ruch, lázeňství a zdravotnictví  – Ing. Josef Ciglanský, Jakub Pánik
  • Stavebnictví – Ing. Rudolf Borýsek
  • Vzdělávání, věda, výzkum a inovace, lidské zdroje – Mgr. Pavel Janus, Ing. Jan Novotný
  • Energetika a životní prostředí – Mgr. Jan Mraček
  • Informační technologie – Petr Vašta, MSc., MBA

Komorová síť

Hospodářská komora České republiky je tvořena tzv. složkami organizovanými v regionální a oborové části komory.

Regionální část

tvoří krajské hospodářské komory/regionální hospodářské komory a okresní/obvodní hospodářské komory.

Oborovou část

tvoří začleněná živnostenská společenstva rozdělena do tvz. 4 profesních unií.

Hospodářská komora České republiky je aktuálně tvořena v regionální části 14 krajskými/regionálními komorami a 48 okresními/obvodními hospodářskými komorami. Oborová část neboli profesní unie je tvořena 112 živnostenskými společenstvy.