Přihláška ke členství v hospodářské komoře

Elektronická přihláška ke členství v Hospodářské komoře ČR (Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje) je k dispozici zde.