Program Rozjeď byznys pomohl také projektantovi pasivních domů

26.08.2021

Petr Chalupník byl zaměstnán v jedné z dceřiných společností firmy Sokolovská uhelná zabývající se navrhováním energeticky úsporných opatření. Své znalosti a zkušenosti využil i při stavbě vlastního domu. „Protože jsem si sám postavil tzv. pasivní dům, tak jsem po ztrátě zaměstnání začal uvažovat o vlastním podnikání, kde bych své zkušenosti zúročil a mohl si také organizovat svoji práci s ohledem na potřeby rodiny a dvou malých dcer,“ uvedl Petr Chalupník.

Obrátil se na Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje a získal mentorku Janu Michkovou, která mu předala řadu cenných rad a zkušeností do začátku podnikání. Společně prodiskutovali záměr a začali sestavovat podnikatelský plán. Od prozkoumání konkurence a navržení nabízených služeb přešli k vytvoření finančního plánu nejen na rozjezd, ale i na další provozování podnikání. Pak následovalo rozvržení časového harmonogramu, diskuse o marketingu a finální dokončení byznys plánu. Kromě osobních schůzek komunikoval budoucí podnikatel s mentorkou emailem nebo telefonicky podle svých časových možností.

Mentorka využila vlastních zkušeností z oboru stavebnictví, ale i zkušeností z oblasti podpory inovací, kterým se několik let profesně věnovala. „V oblasti navrhování pasivních budov je v Karlovarském kraji velký nedostatek odborníků. Proto jsem ráda, že jsem panu Chalupníkovi mohla pomoci s rozjezdem podnikání právě v této oblasti,“ sdělila Jana Michková.
„Každý začínající podnikatel získá v rámci programu Rozjeď byznys svého mentora, který ho provede všemi úskalími začátků podnikání. Společně vytvoří podnikatelský plán a založí živnost nebo obchodní společnost,“ shrnula podporu začínajícím podnikatelům Lenka Mansfeldová, manažerka programu Rozjeď byznys.