Tiskové zprávy

Jak jsme na tom s rovnými příležitostmi

03.12.2014

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zve na konferenci, kde zaměstnavatelé z regionu představí své praktické zkušenosti s podporou rovných příležitostí zaměstnanců a zaměstnankyň.

Více

Ohlédnutí za konferencí Rovné šance u zaměstnavatelů v Karlovarském kraji

03.12.2014

Závěrečná konference projektu Rovné šance v zaměstnání se uskutečnila 11. listopadu 2014 v Chebu v Kulturním centrum Svoboda. Podle reakcí z pléna konference překonala očekávání zúčastněných a pořadatelé, kterými byli Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a APERIO – Společnost za zdravé rodičovství, mohou být s jejím průběhem spokojeni.

Více

Krajská hospodářská komora a město Aš rozvíjí nový systém podpory technického vzdělávání v Karlovarském kraji

15.09.2014

V současné době vypracovala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nový systém zaměřený na základní školy, který má ve výsledku zvýšit počet technicky kvalifikované pracovní síly v našem kraji. Základní školy představují důležitou součást počátečního vzdělávání, od kterého se dále odvíjí vzdělání středoškolské a další, na konci tohoto řetězce pak stojí dostupné pracovní síly. „Právě technicky kvalifikované pracovní síly nejvíce chybí na trhu práce a ze strany zaměstnavatelů je o ně obrovský zájem. Tedy budoucí absolventi technických oborů mají největší šanci získat stabilní a perspektivní zaměstnání a proto je chceme podpořit.“ říká Mgr. Stanislav Kříž, ředitel KHK KK.

Více

Vzdělávat zaměstnance znamená držet v technice krok

04.08.2014

Na rychlý vývoj, změny a novinky v technických oborech reagují ve WITTE Automotive. Zaměstnanci musejí být pro nové technologie, software nebo vývojové i výrobní procesy připraveni. Díky evropským fondům mohla firma pro podzimní měsíce připravit celou sérii odborných školení.

Více

Ženy ve výrobě oken? Proč ne.

07.03.2014

Rovné šance pro ženy a muže patří k dobrému jménu firmy. Ve výrobní hale společnosti Nelan v Třebeni – Horní Vsi se právě rozjíždí nový pracovní den. Václav Wagneter si chystá pracovní místo, na kterém bude celý den montovat kování na okna, jeho deset kolegů také zaujímá své pozice. Mezi dělníky jsou samí muži, rádi by však v kolektivu v dílně viděli ženu. „Určitě by se tím zlepšilo pracovní prostředí, chlapi by se prostě automaticky chovali slušněji, což by všem prospělo. Míst, na kterých by mohly pracovat ženy, je tu dost,“ zamýšlí se Wagneter.

Více

Projekt „Turistické využití levého břehu Ohře“

20.02.2014

Naše organizace je partnerem projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“, financovaného z Regionálního operačního programu Severozápad. Cílem projektu je nahradit zastaralou plochu na levém břehu Ohře novým sportovně-rekreačním areálem, obsahujícím mj. víceúčelové hřiště, piknikovou louku, plochy na streetball, pétanque nebo ruské kuželky.

Více