Elroz a. s.

„Oceňujeme především úsilí KHK KK, která se snaží řešit absenci kvalifikované pracovní síly ve výrobních podnicích. Díky ní došlo k navázání spolupráce učňovských a středních škol s výrobními subjekty a situace se začíná zlepšovat. V naší firmě vykonávají v současnosti výrobní praxi 3 studenti ISŠTE Sokolov. Snad mohu konstatovat, že ke vzájemné spokojenosti.“

Miroslav Hruška
místopředseda představenstva