ept connector s.r.o.

„Chtěl bych Hospodářské komoře poděkovat za skvělou spolupráci a podporu. Pomáhá nám při získání nových kontaktů a při komunikaci především s veřejnými institucemi. Spolupracovali jsme s ní také při zavádění technického odborného vzdělávání žáků a absolventů v naší společnosti. Dále bych chtěl poděkovat hospodářské komoře, že nám pomáhá trvale zlepšovat jméno naší společnosti v regionu.“

Ing. Tomáš Musil IEn.
ředitel závodu