Lagarde Spedition spol. s r.o.

„Do spolupráce s komorou se naše společnost zapojila již v roce 2006. Členství můžeme doporučit na základě vlastních pozitivních zkušeností. Nejvíce oceňujeme profesionalitu a široké spektrum aktivit nynější KHK, které nám byly v řadě situací velice nápomocné. Ze všech společných aktivit zmíníme spolupráci v oblasti vzdělávání a prohlubování finanční gramotnosti zaměstnanců, navazování kontaktů s místní správou a samosprávou a poradenství pro začínající podnikatele.“

Martin Lagarde
jednatel